Μια εφαρμογή όπου ο συνδρομητής έχει άμεση ενημέρωση. Οι συνδρομητές σας έχουν το δικό τους…