ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε το αρχείο με τις Δυνατότητες του Κεντρικού Σταθμού Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας.