Ασφαλή Μετάδοση Σημάτων μέσω GPRS

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε το αρχείο με την Ασφαλή Μετάδοση Σημάτων μέσω GPRS.